Úvod

 

Jsme GDPR READY (General Data Protection Regulation)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) ke dni 25. května 2018.

Oznamujeme, že ke dni 25.5.2018 se všemi údaji, které zadáte na našem webu, v mailové a osobní komunikaci, nakládáme naprosto v souladu s nařízením Evropské unie.

Tímto ujištěním potvrzujeme fakt, že jsme za dosavadních 27 let své činnosti neměli jediný případ úniku nebo zneužití dat klientů na své síti ani únik dat z firmy v listinné podobě.

Veškerá osobní data jsou na našich serverech chráněna hradbou jak špičkových programových prostředků, tak HW šifrováním a dalšími organizačními prostředky a opatřeními.