Úvod

 Nový ceník připojení k internetu

BUDE  zveřejněn  do 14 dnů,

ceny z let 1996 až 2022 již nelze nabízet, vyhodnocujeme ceny konkurence  

 

 ČTÚ - Český telekomunikační úřad - regulátor trhu elektronických komunikací

zavedl s platností od 01.01.2021 několik opatření. Předkládáme veřejnosti následující definice a požadavky, které splňujeme:

Běžně dostupná rychlost musí odpovídat alespoň 60 % inzerované rychlosti.

Minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30 % inzerované rychlosti.

Velká trvající odchylka znamená pokles reálné rychlosti pod běžně dostupnou na dobu delší než 70 minut.

Velká opakující se odchylka znamená alespoň tři poklesy reálné rychlosti o délce minimálně 3,5 minuty pod běžně dostupnou během 90 minut.

 

Ukázkový příklad pro praktické využití novely:
"Pokud poskytovatel internetu nabízí kupříkladu VDSL s inzerovanou rychlostí 100/10 Mb/s, musí ve smlouvě uvést (a v praxi dodržovat), že běžně bude uživatel surfovat rychlostí alespoň 60/6 Mb/s a minimálně garantovaná bude alespoň rychlost 30/3 Mb/s
Pokud reálná rychlost klesne pod 60/6 Mb/s na více než 70 souvislých minut nebo třikrát během hodiny a půl na více než 3,5 minuty, z právního hlediska jde o výpadek. Když reálná rychlost spadne pod 30/3 Mb/s, také jde o výpadek."

 

Z praxe: 

1/ "úzké hrdlo nebývá  na straně ISP, ale vždy záleží na nejpomalejším spojení po celé trase a zejména  na stavu serveru, na který se klient sítě chce dostat. Příkladem jsou servery on line her v Jižní Korei apod."

2/ "s ohledem na stav a stáří wifi routrů, počítačů, s ohledem na počet pater a počet stavebních příček v objektu klienta, je vždy nutné měření rychlosti provádět  hned na prvním konektoru RJ-45 na kabelu pod venkovní anténou, tedy bez kancelářského routru a bez dalšího bytového HW a bez připojených klientů a bez zapojené IP-TV atd. V opačném případě neměříte rychlost přípojky, ale jen to, co na Vás pod střechou zbylo..."

Počítač, kterým měření klient hodlá provádět, by neměl být zastraralý, zavirovaný nebo zpomalený ochranným SW, ( násobné antiviry, firewally apod.)

Pokud PC nabíhá do Windows déle než 15 sekund, nemusí být výsledek "měření" věrohodný a klient může  o změření na jeho geolokační adrese požádat svého poskytovatele".